ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลหลวงพ่อชัยชนะสงคราม

ข้อมูลหลวงพ่อชัยชนะสงคราม ได้กล่าวถึงท่านความศักสิทธิ์ของหลวงพ่อชันชนะว่า ได้มีลูกศิษย์คนหนึ่งได้ประสบอุบัติเหตรถชนอย่างรุนแรงรถสถาพพังยับเยินแต่ลูกศิษย์คนนั้นไม่มีบาดแผลใดๆทั้งสิ้นซึ่งได้คล้องหลวงพ่อชัยชนะไว้ที่คอและได้มีชาวบ้านในระแวกนั้นได้บนบานหลวงพ่อและพรนั้นประสบความสำเร็จเสมอ สิ่งของที่ชาวบ้านนำมาแก้บนเช่น กล้วยน้ำว้า พวงมาลัยดอกมะลิสด เป็นต้น บารมีของหลวงพ่อได้แพร่กระจายไปทั่วทำให้มีลูกศิษย์มาทำบุญวัดหัวเนิน จาก วัดเล็กๆของอำเภอบ้านโพธิ์ก็จะได้เป็นพระพุทธสถานแหล่งท่องเที่ยวฉะเชิงเทราอีกที่หนึ่ง หลวงพ่อชัยชนะสงคราม โดยชื่อได้ตั้งตามสถานที่หล่อ คือที่วัดชนะสงคราม องค์พระมีขนาดหน้าตักกว้าง 60 นิ้ว สูง 75 นิ้ว ได้เข้าพิธีพุทธาภิเษกที่วัดตึกพร้อม

Read More
ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมาวัดหัวเนิน

ความเป็นมาวัดหัวเนิน วัดหัวเนิน เป็นวัดเก่าแก่ คาดว่าสร้างในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมวัดไม่ได้อยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เนื่องจากในสมัย พ.ศ. 2461 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดเทพศิรินทราวาส (เจริญ ญาณวโร) ได้เดินทางทางเรือเพื่อจะไปธุระที่วัดแสนภูดาษ ได้ล่องเรือผ่านวัดหัวเนินและเห็นว่าที่ตั้งเดิมของวัดอยู่ในที่อับ ไม่เหมาะในการเดินทางมาทำบุญของชาวบ้าน จึงได้หารือกับมัคนายกวัด คือ นายแป๊ะ

Read More