บทสวดมนต์

บทสวดมนต์

บทแผ่เมตตา ให้ตนเองและผู้อื่น แผ่ส่วนบุญส่วนกุศ อธิษฐานขออโหสิกรรม และกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร(จิต)

บทแผ่เมตตา ให้ตนเองและผู้อื่น แผ่ส่วนบุญส่วนกุศ อธิษฐานขออโหสิกรรม และกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร(จิต) คาถาบทแผ่เมตตา ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุอัพพะยาปัชฌา โหนตุอะนีฆา โหนตุสุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ

Read More
บทสวดมนต์

คาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

คาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ โตพรหมรังสี คำภาวนาก่อนสวด ตั้งนะโม 3 จบ  (ที่มาของบทสวด นะโม 3 จบ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท

Read More
บทสวดมนต์

มงคลจักรวาล 8 ทิศ

มงคลจักรวาล 8 ทิศ อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว

Read More
บทสวดมนต์

บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (อะระหังสัมมา)

บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (อะระหังสัมมา) อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส ดับเพลิงทุกข์โดยสิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาท พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน สะวากขาโต

Read More
บทสวดมนต์

บทสวดบูชาหลวงพ่อชัยชนะสงคราม

บทสวดบูชาหลวงพ่อชัยชนะสงคราม คาถาบูชา หลวงพ่อชัยชนะสงคราม ตั้งนะโม 3 จบ ชะนะตาปิเตหิ ชุนิติตัง อะระหังพระชัยชนะ สุมาปิตา กล้วยน้ำว้าเป็นยารักษามนุษย์ จะปิตา พาตา อะหายะ สุระ พระชัยชนะ

Read More