สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง

ศูนย์การเรียนรู้ ชีวพนาเวศ

ศูนย์การเรียนรู้ ชีวพนาเวศ

จากดินที่บีดอัดเพื่อก่อสร้างโรงงาน โตโยต้า บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทราถูกพลิกฟื้นมาเป็นป่านิเวศและโตโยต้าไบโอโทป
ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพเเละความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ” (
ToyotaBiodiversity and Sustainability Learning Center) โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น60 ไร่ แบ่งเป็นป่านิเวศ จำนวน 30 ไร่ และแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศหรือไบโอโทป จำนวน30 ไร่ ดำเนินการก่อสร้างอาคารนิทรรศการ ตั้งแต่ปี 2557ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมงานทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งศูนย์แห่งนี้จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ออกจากห้องเรียนสี่เหลี่ยมสู่ห้องเรียนธรรมชาติทั้งนี้โครงการฯได้จัดทำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เดินทางผ่าน Google Map เดินทางได้ที่นี่