ภาพกิจกรรม

ทอดกฐินสามัคคี๕พ.ย.๒๕๖๕

ทอดกฐินสามัคคี๕พ.ย.๒๕๖๖

พิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก ท้าวเวสสุวรรณ

วางแผ่นศิลาฤกษ์ฐานหลวงพ่อวัดบ้านแหลม

งานประจำปี ๒๕๖๖

งานประจำปี ๒๕๖๗