บทสวดมนต์

บทสวดบูชาหลวงพ่อชัยชนะสงคราม

บทสวดบูชาหลวงพ่อชัยชนะสงคราม

คาถาบูชา หลวงพ่อชัยชนะสงคราม

ตั้งนะโม 3 จบ

ชะนะตาปิเตหิ ชุนิติตัง อะระหังพระชัยชนะ สุมาปิตา กล้วยน้ำว้าเป็นยารักษามนุษย์ จะปิตา พาตา อะหายะ สุระ พระชัยชนะ