สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง

ตลาดเก่าคลองสวน100ปี ฉะเชิงเทรา

ตลาดเก่าคลองสวน100ปี ฉะเชิงเทรา

ตลาดคลองสวน 100 ปี ตั้งอยู่ริมคลองประเวศน์บุรีรัมย์ ในพื้นที่ 2 จังหวัดคือ ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตลาดคลองสวนเป็นตลาดเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 หากย้อนกลับไปในอดีต การเดินทางโดยเรือ จะสะดวกและรวดเร็วที่สุด ถ้าเดินทางจาก ฉะเชิงเทราเข้ากรุงเทพฯ จะต้องใช้เรือเมล์ขาวของนายเลิศ ซึ่งมีเพียงลำเดียว รับคนจากประตูน้ำท่าถั่ว ผ่านตลาดคลองสวนก่อนจะแล่นเข้าสู่ประตูน้ำ (วังสระปทุม) กรุงเทพมหานครเมื่ออดีต ตลาดคลองสวน เป็นจุดแวะพัก และเป็นศูนย์รวมของชุมชน จุดแลกเปลี่ยนสินค้าและเป็นเส้นทางคมนาคม ที่สำคัญและสะดวก ที่สุด หากมีงานกุศล เช่น การขุดคลอง ทำถนน ต่างก็จะมาร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาสาธารณูปโภคร่วมกันจุดพบปะ นั่น คือร้านกาแฟ ทุกคนแม้ต่างศาสนา ก็สามารถเข้ามาที่จุดนัดพบแห่งนี้ได้ มาแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ การดำเนินชีวิต พูดคุยเรื่องข่าวสารเหตุบ้านการเมือง ร้านกาแฟ จึงเป็นเสมือนแหล่งนัดพบที่ผู้คนในชุมชนต้องมา พบกัน เป็นประจำทุกเช้าอย่างขาดเสียมิได้ แม้ในทุกวันนี้ร้านกาแฟ ก็ยังเป็นจุดนัดพบของชุมชน

ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่คงความเป็นอยู่ของชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นตลาดที่ขายสินค้าตลอดวันจากชาวบ้านในชุมชน ทั้งสินค้าเกษตร ของใช้ อาหารแห้ง ขนมหวาน ขนมเค้กโบราณ ร้านกาแฟ ร้านก๋วยเตี๋ยว เป็ดพะโล้ ฯลฯ นอกจากนี้ ในตลาดยังมีศูนย์การเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวสนใจมาศึกษาเพิ่มเติมได้

เดินทางผ่าน Google Map เดินทางได้ที่นี่