ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพระสงฆ์

ชื่อ-นามสกุลฉายาพระสงฆ์ชื่อผู้ใช้ต่ำแหน่งรูปภาพ
พระครูสิทธิสารพิมลกตสาโรMONK_01เจ้าอาวาส

พระแพนโพธิ์ พงศ์พัต
วชิรญาโณMONK_02รองเจ้าอาวาส
พระเกียรติ สำราญฐิตธมฺโมMONK_03พระลูกวัด
พระกิจอุเบกจา บุญถึงสนฺติกโรMONK_04พระลูกวัด
พระวัฒน์ ทองเปลวกิตฺติปุณโญMONK_05พระลูกวัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *