ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผลงานพระสงฆ์

รหัสผลงานพระสงฆ์ชื่อผลงานวัน/เดือน/ปีรายละเอียดเจ้าของผลงานผู้จัดการผลงานรูปภาพ
201งานเผยแพร่พระธรรมคำสอน ชี้แนะแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระศาสนา25/05/2023งานเผยแพร่พระธรรมคำสอน ชี้แนะแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระศาสนาพระครูสิทธิสารพิมล กตสาโรadmin
202จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม ถือศีลปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน12/04/2023จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม ถือศีลปฏิบัติธรรม และเวียนเทียนวันสำคัญพระครูสิทธิสารพิมล กตสาโรadmin
203ทำการสร้างวิหารหลวงพ่อชัยชนะขึ้นมาใหม่โดยเปิดให้ร่วมทำบุญ09/06/2023ทำการสร้างวิหารหลวงพ่อชัยชนะขึ้นมาใหม่โดยเปิดให้ร่วมทำบุญพระครูสิทธิสารพิมล กตสาโรadmin
204สร้างหลวงพ่อบ้านแหลม สูง 21เมตร ณ วัดหัวเนิน ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา.27/06/2023สร้างหลวงพ่อบ้านแหลม สูง 21เมตร ณ วัดหัวเนิน ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทราพระแพนโพธิ์ พงศ์พัต วชิรญาโณadmin
205จัดตั้งทอดผ้าป่าสามัคคี วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 1/05/2023จัดตั้งทอดผ้าป่าสามัคคี วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 พระครูสิทธิสารพิมล กตสาโรadmin
206จัดงานวางศิลาฤกษ์วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.39 น.ทำพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์ ฐานหลวงพ่อบ้านแหลม1/05/2023จัดงานวางศิลาฤกษ์วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.39 น.ทำพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์ ฐานหลวงพ่อบ้านแหลมพระครูสิทธิสารพิมล กตสาโรadmin
207ทำการติดธงเตรียมงานวางศิลาฤกษ์#ขอเชิญพุทธศาสนิกชนคนใจบุญทั้งหลายร่วมทำพิธีวางศิลาฤกษ์ 24/04/2023ติดธงเตรียมงานวางศิลาฤกษ์#ขอเชิญพุทธศาสนิกชนคนใจบุญทั้งหลายร่วมทำพิธีวางศิลาฤกษ์ พระแพนโพธิ์ พงศ์พัต วชิรญาโณadmin
208จัดที่ทำบุญเม็ดพระศกหลวงพ่อบ้านแหลม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ไ้ด้ที่วัดหัวเนิน ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธ07/04/2023จัดที่ทำบุญเม็ดพระศกหลวงพ่อบ้านแหลม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ไ้ด้ที่วัดหัวเนิน ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทาพระแพนโพธิ์ พงศ์พัต วชิรญาโณadmin
209จัดพิธียกช่อฟ้าวิหารหลวงพ่อชัยชนะสงคราม.ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดหัวเนิน05/02/2023บุญทั้งหลายร่วมพิธียกช่อฟ้าวิหารหลวงพ่อชัยชนะสงคราม.ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดหัวเนิน ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เวลา 17.09 น.ทำพิธียกช่อฟ้าพระครูสิทธิสารพิมล กตสาโรadmin
210จัดงานประจำปี2566 4-5 ก.พ. 256605/02/2023จัดงานประจำปี2566 4-5 ก.พ. 2566พระครูสิทธิสารพิมล กตสาโรadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *